تاثیرات منفی و مثبت پارتیشن بر روی افراد 

تاثیرات منفی و مثبت پارتیشن بر روی افراد  پارتیشن اداری امروزه جزئ لاینفک فضاهای کاری شده است.پارتیشن ها در انواع مختلفی تولید میشود.پارتیشن کوتاه،پارتیشن بلند و پارتیشن نیمه بلند. اصطلاحا

اشتراک گذاری
مبلمان اداری آگوستیک

مبلمان اداری آگوستیک مبلمان های اداری آگوستیک: کاربرد مبلمان اداری آگوستیک معمولا برای دفاتر کاری که با فضای  باز می باشند در حال توسعه هستند. این مبلمان علاوه بر آنکه

اشتراک گذاری