نمایش یک نتیجه

صندلی مدیریت جدید 3017 – مبلمان اداری البرز

صندلی مدیریتی 3017 این صندلی دارای هولدرهای پهلو میباشد و از فوم سرد برای ساخت آن استفاده شده است .