تولید کننده صندلی همایش، آمفی تئاتر، سینمایی

طراحی و تجهیز سالن های همایش و آمفی تئاتر

طراحی و اجرای سیستم های صوت، تصویر، نورپردازی

                                  دکوراسیون داخلی                                 

پروژه سر دفتران کرج :

 

مدل صندلی : 9000 با دسته تحریر

تعداد صندلی : 171

مشخصات فنی : دسته چوبی | پارچه کرمی


مدل صندلی : VIP

تعداد صندلی : 12

مشخصات فنی : دسته چوبی | پارچه قرمز

پروژه مرکز قطع نخاع ایران :

 

مدل صندلی : 9003

تعداد صندلی : 60

مشخصات فنی : دسته انتگرال | پایه ها بصورت پرتابل | پارچه کرم

پروژه دانشگاه فرهنگیان تهران :

 

مدل صندلی : 9001

تعداد صندلی : 278

مشخصات فنی صندلی : دسته چوبی | پارچه نانو بنفش


مدل صندلی : VIP

تعداد صندلی : 16

مشخصات فنی صندلی : دسته چوبی | پارچه نانو بنفش

کف : موکت بلژیکی | زرشکی

پروژه فولاد مبارکه اصفهان :

مدل صندلی : 330 (بدون دسته تحریر)

تعداد صندلی : 75

مشخصات فنی : دسته چوبی | پارچه قرمز


مدل صندلی : 350

تعداد صندلی : 15

مشخصات فنی : دسته چوبی | پارچه قرمز


اجرای پرده سن و کف پوش از دیگر خدمات اجرا شده در این پروژه

پروژه بهزیستی مرودشت :

مدل صندلی : 301

تعداد صندلی :  24

مشخصات فنی : دسته انتگرال | پارچه قرمز

پروژه سپاه بروجرد :

 

مدل صندلی : 9003

تعداد صندلی : 344

مشخصات فنی صندلی : دسته انتگرال | پارچه آبی


مدل صندلی : VIP

تعداد صندلی : 13

مشخصات فنی صندلی : دسته چوبی