تولید کننده صندلی همایش، آمفی تئاتر، سینمایی

طراحی و تجهیز سالن های همایش و آمفی تئاتر

طراحی و اجرای سیستم های صوت، تصویر، نورپردازی

                                  دکوراسیون داخلی                                 

پروژه سر دفتران کرج :

 

مدل صندلی : ۹۰۰۰ با دسته تحریر

تعداد صندلی : ۱۷۱

مشخصات فنی : دسته چوبی | پارچه کرمی


مدل صندلی : VIP

تعداد صندلی : ۱۲

مشخصات فنی : دسته چوبی | پارچه قرمز

پروژه مرکز قطع نخاع ایران :

 

مدل صندلی : ۹۰۰۳

تعداد صندلی : ۶۰

مشخصات فنی : دسته انتگرال | پایه ها بصورت پرتابل | پارچه کرم

پروژه دانشگاه فرهنگیان تهران :

 

مدل صندلی : ۹۰۰۱

تعداد صندلی : ۲۷۸

مشخصات فنی صندلی : دسته چوبی | پارچه نانو بنفش


مدل صندلی : VIP

تعداد صندلی : ۱۶

مشخصات فنی صندلی : دسته چوبی | پارچه نانو بنفش

کف : موکت بلژیکی | زرشکی

پروژه فولاد مبارکه اصفهان :

مدل صندلی : ۳۳۰ (بدون دسته تحریر)

تعداد صندلی : ۷۵

مشخصات فنی : دسته چوبی | پارچه قرمز


مدل صندلی : ۳۵۰

تعداد صندلی : ۱۵

مشخصات فنی : دسته چوبی | پارچه قرمز


اجرای پرده سن و کف پوش از دیگر خدمات اجرا شده در این پروژه

پروژه بهزیستی مرودشت :

مدل صندلی : ۳۰۱

تعداد صندلی :  ۲۴

مشخصات فنی : دسته انتگرال | پارچه قرمز

پروژه ها
پروژه ها
پروژه ها
پروژه ها
پروژه ها
پروژه سپاه بروجرد :

 

مدل صندلی : ۹۰۰۳

تعداد صندلی : ۳۴۴

مشخصات فنی صندلی : دسته انتگرال | پارچه آبی


مدل صندلی : VIP

تعداد صندلی : ۱۳

مشخصات فنی صندلی : دسته چوبی