مبلمان اداری برای بانک ها ویژگی های خاص خود را دارند به دلیل اینکه ارباب رجوع با کارمندان بانک ارتباط مستقیم دارند وهمچنین مدیر پس باید مدت زمان زیادی را منتظر بنشینند پس باید انتخاب صندلی های ادرای برای کارمندان ، مدیر و صندلی های انتظار برای ارباب رجوع که باعث راحتی شود .

 

مبلمان اداری مخصوص بانک ها

مبلمان اداری مخصوص بانک ها

 

انتخاب اتاق یا فضا هایی برای برگزاری جلسات مدیر و معاون درنظر گرفت که باید میز،صندلی، … برای آن تعبیه کرد. 

انتخاب مبلمان های مناسب در هر محیط کاری مانند دکوراسیون محیط و استفاده از فایلینگ های اداری، پارتیشن ها، میزهای کانتر ارتباط مستقیم با روح و ذهن افراد دارد که تمام این املن ها دارای قواعد خاصی هستند که باید رعایت شوند.

برای انتخاب مبلمان های بانک ها باید شرایط محیطی و فرهنگی هر منطقه را در نظر گرفت . انتخاب مبلمان ها، رنگ صندلی ها، انتخاب طراحی داخلی بانک نیز بعهده مدیران تصمیم گیرنده می باشد و همچنین باید کیفیت و مقاومت آنها در فرآیند طراحی، ساخت و اجرا در نظر گرفته شود .

گاهی برای انتخاب رنگ دکوراسیون و مبلمان ها براساس رنگ لوگو انتخاب میشود .

در ساخت و طراحی مبلمان اداری که برای بانک ها انجام میشود باید یک فضای ایمن برای نگهداری اسناد و مدارک مالی بانک در نظر گرفت .