[vc_row][vc_column][vc_column_text]

طراحی سالن موسیقی تلفیقی از ایده تا طرح با رویکرد بینابینی

 

واژه Concept معادل ایده یا ایده کلی میباشد و گاه معادل با حجم های ابتدایی و ماکت های اتوکدی در فرآیند طراحی میدانند که روش های کاربردی آن در هنر مفهومی به گونه نادرست به معماری تعمیم می یابد که در اینجا با روند طراحی ماتریسی ایده اصلی جلو میرود و به طرح نهایی میرسد که این اثر الهام از موسیقی های کلاسیک و تلفیقی است که روش تحقیقی این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی است و تلفیقی از استقرایی و قیاسی است و در این پروژه یک سمفونی از ریچارد واگنر و بداهه نوازی کیهان کلهر و شجاعت حسین خان که تلفیقی است از موسیقی اصیل ایرانی و هندی انتخاب شده است از طریق آنالیزهای پی یا پی این آثار با سخت افزار و نرم افزارهای مختلف به خطوط احجام فرم ها و فواصلی رسیدیم که در طراحی سالن موسیقی تلفیقی با رویکرد بینابین از آن ها استفاده شده است.

 

طراحی سالن موسیقی تلفیقی از ایده تا طرح با رویکرد بینابینی

طراحی سالن موسیقی تلفیقی از ایده تا طرح با رویکرد بینابینی

 

 فرآیند طراحی سالن موسیقی تلفیقی از ایده تا طرح با رویکرد بینابینی که فرایند حاصل از این دو تحقیق به این نتیجه دست یافته است که اساس انتخاب سالن موسیقی تلفیقی با رویکرد بینابین نزدیکی ساختار و مفهومی این دو نسبت به یکدیگر است .

همان گونه که در تعریف کنار هم قرار گرفتن این دو هنر می توان گفت هنر روابط و تماس ها، هنر بدون محدودیت ها، هنر بی قید و بند، هنر اتصال های حداقل و بی علاقه هنر که در موقعیت های سخت خودش را نیرومند می کند حالت مماس مکان مورد علاقه این نوع هنر است .

 

طراحی سالن موسیقی تلفیقی از ایده تا طرح با رویکرد بینابینی

طراحی سالن موسیقی تلفیقی از ایده تا طرح با رویکرد بینابینی

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]