طراحی و نورپردازی اتاق های کنفرانس

 

 

در هر سازمانی معمولا جلسات در اتاق کنفرانس آن مجموعه برگزار میشود و بدین ترتیب این مکان بعنوان محل تجمع مدیران و مسئولان آن مجموعه، که توجه خاصی را در طراحی و تجهیز طلب میکند.

نوع بهره برداری از اتاق کنفرانس در شرایط مختلف و بسته به موضوع مورد بحث متفاوت می باشد که گاهی موضوع جلسه بصورت اسلاید توسط ویدئو پروژکتور یا بورد های و تصاویر نصب شده بروی دیوار و گاهی بصورت بحث و گفنگو می باشد.

یکی از مسائل مهم اتاق کنفرانس نورپردازی اتاق است .

اصول نورپردازی اتاق کنفرانس :

نور داخل اتاق باید به گونه باشد که تمامی تصاویر و اشیا داخل سالن خودنمایی کنند و محیطی آامش بخش برای حضار ایجاد گردد .

پنجره های اتاق باید توسط پرده های ضخیم و نورگیر پوشیده شوند تا باعث کنترل عبور نور از پنجره  شود.

استفاده از لامپ هایی با Color Rendering Index ) CRI) بالا (80 به بالا)  تا بهترین تصویر بدست آید.

برای نمایش بهتر اسلاید و بوردهای دیوار استفاده از سطوح پخش کننده و منعکس کننده های قوی نور های مستقیم و تشعشعات بازتابیده تا حد امکان باید محدود شوند.

در بالای میز کنفرانس از نورهای محیطی استفاده گردد تا سایه هایی که بر روی میز می افتد از بین بروند.

نورپردازی باید به گونه ای صورت بگیرد که محیطی بدون کوچکترین لرزش نور و سوسو زدن ایجاد نماید.

طراحی و نورپردازی اتاق های کنفرانس

طراحی و نورپردازی اتاق های کنفرانس

سیستم کنترل اتاق کنفرانس :

سیستم های کنترل نور اتاق های کنفرانس باید داری دو کلید کنترل مجزا باشند.

نورهای محیطی wallwash ، سیستم pendant fixtures که کلید ها باید در فضای ورودی سالن قرار گیرند.

برای آزمایش نور مناسب می توان از نرم افزار AGI 32 استفاده کرد.

استفاده از همه نورهای روشن زمانی است که از بورد های نمایش دیداری استفاده میکنند.

استفاده از نورهای Pendant مناسب برای زمانی که فقط مذاکرات و کارهای دفتری در جریان است.

نور محیطی Pandant 25% مناسب برای زمانی که فقط از تصویر پروژکتور استفاده میشود.

نور محیطی Wallwash 50% وPandant 25% مناسب برای زمانی که هم از ویدئو پروژکتور و هم بوردهای نصب شده دیواری .

طراحی و نورپردازی اتاق های کنفرانس

طراحی و نورپردازی اتاق های کنفرانس