صندلی آمفی تئاتر : باید راحتی و کیفیت بالا برای استفاده بلند مدت داشته باشد و صندلی آمفی تئاتر معمولا تاشو طراحی میشود ، فوم صندلی آمفی تئاتر باید سرد باشد . صندلی آمفی تئاتر باید در جای ثابت نصب شود . صندلی همایش : کیفیت صندلی همایش باید بطوری باشد که صندلی همایش در استفاده بلند مدت خسته کننده نباشد ، فوم صندلی همایش باید سرد باشد و صندلی همایش باید تاشو باشد . صندلی سینمایی یا مبلمان سینمایی : مناسب برای سالن سینما است و صندلی سینمایی دارای ظرف خوراکی یا پاپ کورن است ، صندلی سینمایی تاشو است و بصورت ثابت در سالن سینما نصب میشود .