بهتربودن فضای کار با پارتیشن اداری یا بدون پارتیشن اداری

بهتربودن فضای کار با پارتیشن اداری یا بدون پارتیشن اداری
بهتربودن فضای کار با پارتیشن اداری یا بدون پارتیشن اداری

به پارتیشن اداری ، فضای اداری باز را اصطلاحا اپن آفیسمی گویند

بر اساس تحقیقاتی که در مجله ی طب محیطی و شغلی به چاپ رسیده است،با وجود نبودن پارتیشن اداری ، کارمندان فعالیت فیزیکی بیشتری در شرکت دارند و در بیرون شرکت هم استرس کمتری را تجربه می کنند که براساس ای نظر میزان تحرک کارمندان اداره جات کمتر می باشد و کارمندان این کمبود را در خارج از محیط کار جبران نمی کنند

براساس مطالعات قبلی محققان درباره دکوراسیون محیط کار و اینکه چیدمان مبلمان های اداری در محیط کار به چه نحوی بر سلامتی فیزیکی تأثیر می گذارد و میزان عینی استرس وارد بر کارمندان را هم بررسی نکرده اند

براساس بررسی های صورت گرفته در مورد پارتیشن اداری در آمریکا محققین بر ۲۳۱ کارمند آمریکایی در چهار مکان مختلف که در سه نوع محیط کاری با چیدمان های متفاوت کار میکردند، تحقیق کردند. ۱٫ مدل نیمکتی باز با پارتیشن اداری خیلی کوتاه (دیوایدر) و یا بدون پارتیشن اداری . ۲٫ اتاق های پارتیشنی با پارتیشن اداری بلند که موقع نشستن، شما نمی توانید اطراف خود را ببینید. ۳٫ اتاق های خصوصی کاملا مجزا که با پارتیشن اداری تمام قد از بقیه ی فضا جدا شده است.

به مدت سه روز کاری متوالی و دو شب، به قلب ابن افراد سنسورهایی متصل بود که فعالیت فیزیکی آنها را بررسی میکرد و شدت هر نوع فعالیتی به این طریق اندازه گیری میشد.
آنها همچنین در طی ساعات کاری خود هر ساعت به سوالاتی که با گوشی های گوشمند از آنها پرسیده می شد، جواب میدادند تا سطح روحیه ی آنها در آن موقع سنجیده شود
بعد از این مرحله و کامل کردن نتیجه گیری، فرمی که میزان کلی استرس آنها را ارزیابی میکرد، پر میشود.

تاثیر پارتیشن اداری در میزان استرس در محیط کار

براساس تحقیقات انجام شده  اطلاعات نشان میدهد که کارمندانی که در شرکت های اپن آفیس با میزهای نیمکتی و با پارتیشن اداری خیلی کوتاه کار می کنند، نسبت به کارمندانی که در فضایی با پارتیشن اداری بلندتر کار می کنند، ۲۰% فعالیت فیزیکی بیشتری دارند و نیز نسبت به افرادی که در اتاق های خصوصی با پارتیشن اداری تمام قد کار می کنند، ۳۲% بیشتر فعالیت دارند.
میزان استرس در کارمندان مسن تر و چاق تر بیشتر است از افراد دیگر است و میزان فعالیت در میان زنان نسبت به مردان کمتر است که این استرس های داخل محیط کار بطور قابل توجهی با استرس های زیاد در خارج از محیط کاری مرتبط می باشند.
افرادی که تحرک بیشتری در محیط کار دارند نسبت به افراد کم تحرک تر ۱۴% استرس کمتری برخوردارند.